ປະກັນໄພຂົນສົ່ງທາງອາກາດ

  ເບິ່ງແລ້ວ : 2149


ປະກັນໄພຂົນສົ່ງທາງອາກາດແມ່ນການປະກັນໄພປະເພດໜຶ່ງສຳ ລັບສິນຄ້າທີ່ຂົນສົ່ງໂດຍຍົນ. ສິນຄ້າປະເພດຕ່າງໆທີ່ຖືກຂົນສົ່ງໂດຍທາງອາກາດແມ່ນສິນຄ້າທີ່ມີ​ມູນຄ່າ, ສ່ວນປະກອບນ້ອຍເຊັ່ນ: ເຄື່ອງ​ມືວັດແທກ​ຂອງຊ່ຽວຊານ, ຢາ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ.

ຂອບ​ເຂດການຄຸ້ມ​ກັນການຂົນສົ່ງທາງອາກາດແມ່ນຄ້າຍຄື​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ A ຂອງ ICC 1982.

ວົງເງິນ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ ປົກກະຕິ​ຈະຄິດໄລ່ 100% - 110% ຂອງມູນຄ່າສິນຄ້າ.

 

ສອບ​ຖາມ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ຕ​ື່ມ ແລະ ຂໍ້​ຄວນ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່:

-    ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ, ກະ​ລຸ​ນາ​ໂທ: 1465
-    ​ສອບ​ຖາມ​ຂໍ້​ມູນ​ເພື່ມ​ຕື່ມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ (ICC)


  11-11-2020

ປະກັນໄພຂົນສົ່ງທາງອາກາດ

ປະກັນໄພຂົນສົ່ງທາງອາກາດແມ່ນການປະກັນໄພປະເພດໜຶ່ງສຳ ລັບສິນຄ້າທີ່ຂົນສົ່ງໂດຍຍົນ. ສິນຄ້າປະເພດຕ່າງໆທີ່ຖືກຂົນສົ່ງໂດຍທາງອາກາດແມ່ນສິນຄ້າທີ່ມີມູນຄ່າ, ສ່ວນປະກອບນ້ອຍເຊັ່ນ: ເຄື່ອງມືວັດແທກຂອງຊ່ຽວຊານ, ຢາ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ.

  15-10-2020

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh - LAO

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh (sau tổn thất vật chất) còn được gọi là “bảo hiểm tổn thất lợi nhuận” hoặc “tổn thất mang tính hậu quả”. Mục đích của bảo hiểm gián đoạn...

  15-10-2020

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản -LAO

Trong quá trình sản xuất kinh doanh thì rủi ro liên quan đến các tài sản được xem là rủi ro đáng lo ngại nhất. Với những tính năng vượt trội và mang lại lợi...

  15-10-2020

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu - LAO

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển thường áp dụng đối với các hàng hóa thông thường (không gồm các loại hàng hóa như than, dầu chở rời, hàng đông...

  15-10-2020

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa - LAO

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa là loại hình bảo hiểm cho hàng hóa được vận chuyển trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam bằng đường bộ, đường sắt, đường sông, tàu ven...

  15-10-2020

Bảo hiểm trách nhiệm - LAO

Khi tham gia bảo hiểm trách nhiệm, người được bảo hiểm sẽ được LVI bồi thường đối với trách nhiệm pháp lý của người được bảo hiểm đối với các thương tật thân thể và/hoặc...