ປະກັນໄພຍານພາຫະນະ - LVI FLEX

  ເບິ່ງແລ້ວ : 4025


LVI FLEX ​ແມ່ນ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຮອບ​ດ້ານ, ລວມ​ທັງ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ທາງ​ແພ່ງ​ຕໍ່​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່ສາມ ແລະ ຕົວ​ລົດ. ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ 1,500,000 ກີບ ແລະ ວົງ​ເງິນ​ຄຸ້ມ​ກັນ​ສູງ​ເຖີງ 750,000,000 ກີບ.

 

1. ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ແມ່ນ: ເໝາະສຳ​ລັບ​ລົດ​ສ່ວນ​ຕົວ, ​ລົດຄອບ​ຄົວ ແລະ ລົດ​ທີ່​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ກັບ 2 ເງື່ອນ​ໄຂ​ລຸ່ມ​ນີ້:

   -  ​ລົດ​ເກັງ, ລົດ​ກະ​ບະ, ລົບ​ຈີບ ແລະ ລົບ​ໂດຍ​ສານ 12 ບ່ອນ​ນັ່ງ​ລົງ​ມາ.

   -  ລົດ 5 ປີ​ລົງ​ມາ​ນັບ​ແຕ່​ປີ​ຜະ​ລິດ​ ແລະ ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ລົດ 100,000 ໂດ​ລາ​ລົງ​ມາ.

 

2. ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ ແລະ ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ: ​ມີ 4 ທາງ​ເລືອກ

 

3. ຊ່ອງ​ທາງ​ໃນ​ການ​ຊື້​ປະ​ກັນ​ໄພ

- ​ຊື້​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຜ່ານ​ແອັບ: BCEL One, U-Money, LVB DigiBank

- ​ໂທເຂົ້າ​ເບີ​ສາຍ​ດ່ວນ 1465 ຫຼື ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 020 23344666, ພາກ​ເໜືອ 030 5552205, ​ພາກ​ໃຕ້ 020 98717666

- ​ຊື້​ປະ​ກັນ​ໄພ​ໄດ້​ທີ່​ໜ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ການ ຫຼື ຕົວ​ແທນ​ຂອງ LVI ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

- ຊື້​ປະ​ກັນ​ໄພ​ໄດ້​ທີ່ ສາ​ຂາ ແລະ ໜ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ການ ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານ:  BCEL, APB, ACLEDA, LaoVietBank, IndoChinaBank

 


  11-11-2020

ປະກັນໄພຍານພາຫະນະ - LVI FLEX

LVI FLEX ​ແມ່ນ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຮອບ​ດ້ານ, ລວມ​ທັງ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ທາງ​ແພ່ງ​ຕໍ່​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່ສາມ ແລະ ຕົວ​ລົດ. ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ 1,500,000 ກີບ ແລະ ວົງ​ເງິນ​ຄຸ້ມ​ກັນ​ສູງ​ເຖີງ 750,000,000 ກີບ.

  15-10-2020

ປະກັນໄພຍານພາຫະນະ - LVI CAR SPECIAL

LVI Car Special bảo hiểm thiệt hại vật chất xe đối với các rủi ro: đâm va với vật thể có định và di động, lật đổ, vỡ kính, cháy và mất cắp theo giới...

  15-10-2020

ປະກັນໄພສຸຂະພາບ LVI CARE - Cho doanh nghiệp

Bạn luôn mong muốn được bảo vệ trước những tai nạn bất ngờ và được sử dụng những dịch vụ y tế thuận tiện khi có rủi ro bệnh tật không mong muốn. Với sản...

  11-11-2020

ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ

ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ, ພວກເຮົາປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ. ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອປົກປ້ອງຕົວເອງ ແລະ ຄົນທີ່ເຮົາຮັກ? ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພອຸບັດຕິເຫດຂອງ LVI ແມ່ນອີກໜຶ່ງວິທີ່ການແກ້ໄຂໃນຂອບເຂດຂອງການບາດເຈັບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວຍອ້ນອຸບັດຕິເຫດສຳລັບຜູ້ດ້ຮັບການປະກັນໄພທີ່ເກີດຂື້ນໃນຂອບຂດຂອງ ສປປ ລາວ.

  27-10-2020

ປະກັນໄພຍານພາຫະນະ

ເມື່ອຢູ່ໃນການສັນຈອນ, ຄວາມສ່ຽງອາດເກີດຂື້ນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. ຜູ້ຂັບຂີ່ຈະບໍ່ສາມາດຄາດເດົາ ແລະ ຫລີກລ້ຽງຈາກອຸປະຕິເຫດໄດ້ ເຊີ່ງມັນອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນ ແກ່ຜູ້ນຳໃຊ້ຖະໜົນ ແລະ ຕົວທ່ານເອງ. LVI ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກອຸ້ນໃຈໃນເວລາສັນຈອນ ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພທີ່ອອກແບບແທດເໝາະ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເລືອກຊື້ໄດ້

  19-05-2016

ການປະກນໄພ ທອງທ ຽວໄປ ຕາງປ ະ ເທດັ

ການປະກນໄພ ທອງທ ຽວໄປ ຕາງປ ະ ເທດັ - International Travel Insurance