Contractor’s All Risks/Erection All Risks Insurance

  ເບິ່ງແລ້ວ : 985


This insurance protects customers from loss or damage to their construction and erection works, which starts from the commencement date and last until the completion of the project plus a period of maintenance.

 

1. The Insured:

Investor, contractors, suppliers, sub-contractors, consultant,

 

2. Insured Subjects:

-    Residential buildings, apartments, hotels, shools, hospitals
-    Multi Storey, Hall Buildings
-    Industrial buildings
-    Irrigation Works such as Diversion channel, Dams, Embankment, Water Reservoir
-    Civil engineering works: bridges, roads, piers, Earthworks, Railways, Airport
-    Cement Factories, Hydro Power Plants, thermal power plants
-    Other Construction & Erection Works.

 

3. Insurance coverage:

This insurance covers all risks except risks excluded under wording. The Insured will be indemnified for loss or damage to the construction/erection by an unforeseen and sudden cause other than those excluded occuring during the insurance period.

Coverage: divided into 02 Sections

Section I: Material Damage

Insurance against unforeseen and sudden physical loss or damage to Insured Items at construction/erection site happenning during the insurance period by the following causes:
-    Fire, Lightning, Explosion, Aircraft,
-    Flood, Inundation, Tsunami, storm, typhoon, earthquake
-    Theft
-    Poor workmanship, lack of experience, negligence
-    By any cause other than those specifically excluded in this Policy.

Section II: Third Party Liability

Insurance against civil liability legally arising by the Insured to the loss or damage or bodily injury, which the Insured is responsible to the third party, directly relating to the insured project happening during the insurance period.

 

4. Note:

-    For details, please contact hotline 1465,
-    Kindly refer insurance coverage following LVI’s Contractor’s/Erection All Risks insurance wording (approved by Ministry of Finance of Lao PDR)

 

5. How to buy LVI's Insurance:

  - Buy via mobile application: BCEL One, U-Money, LVB DigiBank

  - Call hotline 1465 or Capital 020 23344666, Northern 030 5552205, Southern 020 98717666

  - LVI's offices and agents nationwide

  - LVI's partners: branches nationwide of  BCEL, APB, ACLEDA, LaoVietBank, IndoChinaBank


  11-11-2020

ປະກັນໄພຂົນສົ່ງທາງອາກາດ

ປະກັນໄພຂົນສົ່ງທາງອາກາດແມ່ນການປະກັນໄພປະເພດໜຶ່ງສຳ ລັບສິນຄ້າທີ່ຂົນສົ່ງໂດຍຍົນ. ສິນຄ້າປະເພດຕ່າງໆທີ່ຖືກຂົນສົ່ງໂດຍທາງອາກາດແມ່ນສິນຄ້າທີ່ມີມູນຄ່າ, ສ່ວນປະກອບນ້ອຍເຊັ່ນ: ເຄື່ອງມືວັດແທກຂອງຊ່ຽວຊານ, ຢາ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ.

  15-10-2020

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh - LAO

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh (sau tổn thất vật chất) còn được gọi là “bảo hiểm tổn thất lợi nhuận” hoặc “tổn thất mang tính hậu quả”. Mục đích của bảo hiểm gián đoạn...

  15-10-2020

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản -LAO

Trong quá trình sản xuất kinh doanh thì rủi ro liên quan đến các tài sản được xem là rủi ro đáng lo ngại nhất. Với những tính năng vượt trội và mang lại lợi...

  15-10-2020

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu - LAO

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển thường áp dụng đối với các hàng hóa thông thường (không gồm các loại hàng hóa như than, dầu chở rời, hàng đông...

  15-10-2020

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa - LAO

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa là loại hình bảo hiểm cho hàng hóa được vận chuyển trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam bằng đường bộ, đường sắt, đường sông, tàu ven...

  15-10-2020

Bảo hiểm trách nhiệm - LAO

Khi tham gia bảo hiểm trách nhiệm, người được bảo hiểm sẽ được LVI bồi thường đối với trách nhiệm pháp lý của người được bảo hiểm đối với các thương tật thân thể và/hoặc...