Bảo hiểm sức khỏe - Cho cá nhân, gia đình

  ເບິ່ງແລ້ວ : 2504


1. Thông tin chung
- Người được bảo hiểm: là người Lào, người nước ngoài sống tại Lào  từ 6-50 tuổi. Có thể mua 1 người hoặc mua theo nhóm nhỏ hơn 10 người.
- Phạm vi khám chữa bệnh: Lào, Thái Lan, Việt Nam.
- Chứng nhận bảo hiểm: Khách hàng sẽ nhận được  giấy chứng nhận điện tử lưu trên điện thoại thay cho bản giấy A4 thông thường. Giấy chứng nhận có QR Code, có thể sử dụng điện thoại để kiểm tra chi tiết nội dung.
- Quy tắc bảo hiểm : Quy tắc bảo hiểm sức khỏe ban hành theo Quyết định số 238/QĐ-QLNV ngày 18/06/2020 của LVI (Đã được Bộ tài chính Lào phê duyệt tại văn bản số 0717/ຄລປ ngày 15/07/2020).

 

2. Thời gian chờ: Là thời gian tính từ ngày hiệu lực mà các quyền lợi bảo hiểm có liên quan không được chi trả bảo hiểm. Trường hợp tái tục liên tục, thời gian chờ sẽ không áp dụng.
- Tai nạn: không áp dụng
-  Ốm đau bệnh tật: 30 ngày
-  Các bệnh đặc biệt, sốt rét và các bệnh có sẵn: 365 ngày
- Thai sản: 60 ngày đối với sẩy thai hoặc phá thai theo chỉ định của bác sĩ và điều trị thai sản; 270 ngày đối với sinh con.

 

3. Bảo lãnh khám chữa bệnh
Đối với những bệnh viện liên kết với LVI và điều trị ngoại trú: Khi đi khám chữa bệnh, khách hàng vui lòng mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm đã cấp có QR Code để được bảo lãnh:

1. Bệnh viện Lào – Việt : Địa chỉ, Đường Mittaphap, đối diện bệnh viện 103, Huyện Saphanthong, Quạn Sisattanak, Thủ đô viêng chăn. sdt: 021 353493; 020 55557457
2. Bệnh viện Alliance International Medical Centre: Địa chỉ, Đường Souphanuvong, Huyện Vattaiyaithong, Quạn Sykhottabong, Thủ đô viêng chăn. sdt:021 513095; 020 55529715
3. Bệnh viện Lào Asian: Địa chỉ, Đường Kamphaengmueng, Huyện Vattaiyaithong, Quạn Sisattanak, Thủ đô viêng chăn. sdt: 021 330374-5; 021 330445-7; 020 28032575
4. Bệnh viện French Medical Centre: Địa chỉ, Đường Khuvieng hoặc Đường symueng, Thủ đô viêng chăn. sdt: 021 214150; 021 215713
5. Bệnh viện New Life: Địa chỉ, Đường Asian, Huyện phonxay, Quạn xaysettha, Thủ đô viêng chăn. Sđt: 030 9911911, 020 96028368
6. Bệnh viện Hà nội – Viêng chăn: Địa chỉ, Đường kaisonephomvihan,Huyện chormmany phonxay, Quạn xaysettha, Thủ đô viêng chăn. Sđt: 030 9966999, 020 99440010

Đối với những bệnh viện khác hoặc điều trị nội trú: khách hàng vui lòng thanh toán và gửi hồ sơ đề nghị bồi thường cho LVI trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc điều trị.

 

4. Quyền lợi, phí bảo hiểm: Có 3 lựa chọn

 

5. Các cách mua bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân, hộ gia đình: bạn có thể mua bằng một trong các cách sau:

- Mua qua ứng dụng di động: BCEL One, U-Money, LVB DigiBank

- Gọi ngay Hotline 1465 hoặc khu vực Viêng Chăn 020 23344666, khu vực Bắc Lào 030 5552205, khu vực Nam Lào 020 98717666

- Mua tại văn phòng hoặc đại lý LVI trên toàn quốc

- Mua tại các đối tác của LVI: tại các chi nhánh, điểm giao dịch ngân hàng: BCEL, APB, ACLEDA, LaoVietBank, IndoChinaBank

 


  11-11-2020

ປະກັນໄພຍານພາຫະນະ - LVI FLEX

LVI FLEX ​ແມ່ນ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຮອບ​ດ້ານ, ລວມ​ທັງ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ທາງ​ແພ່ງ​ຕໍ່​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່ສາມ ແລະ ຕົວ​ລົດ. ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ 1,500,000 ກີບ ແລະ ວົງ​ເງິນ​ຄຸ້ມ​ກັນ​ສູງ​ເຖີງ 750,000,000 ກີບ.

  15-10-2020

ປະກັນໄພຍານພາຫະນະ - LVI CAR SPECIAL

LVI Car Special bảo hiểm thiệt hại vật chất xe đối với các rủi ro: đâm va với vật thể có định và di động, lật đổ, vỡ kính, cháy và mất cắp theo giới...

  15-10-2020

ປະກັນໄພສຸຂະພາບ LVI CARE - Cho doanh nghiệp

Bạn luôn mong muốn được bảo vệ trước những tai nạn bất ngờ và được sử dụng những dịch vụ y tế thuận tiện khi có rủi ro bệnh tật không mong muốn. Với sản...

  11-11-2020

ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ

ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ, ພວກເຮົາປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ. ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອປົກປ້ອງຕົວເອງ ແລະ ຄົນທີ່ເຮົາຮັກ? ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພອຸບັດຕິເຫດຂອງ LVI ແມ່ນອີກໜຶ່ງວິທີ່ການແກ້ໄຂໃນຂອບເຂດຂອງການບາດເຈັບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວຍອ້ນອຸບັດຕິເຫດສຳລັບຜູ້ດ້ຮັບການປະກັນໄພທີ່ເກີດຂື້ນໃນຂອບຂດຂອງ ສປປ ລາວ.

  27-10-2020

ປະກັນໄພຍານພາຫະນະ

ເມື່ອຢູ່ໃນການສັນຈອນ, ຄວາມສ່ຽງອາດເກີດຂື້ນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. ຜູ້ຂັບຂີ່ຈະບໍ່ສາມາດຄາດເດົາ ແລະ ຫລີກລ້ຽງຈາກອຸປະຕິເຫດໄດ້ ເຊີ່ງມັນອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນ ແກ່ຜູ້ນຳໃຊ້ຖະໜົນ ແລະ ຕົວທ່ານເອງ. LVI ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກອຸ້ນໃຈໃນເວລາສັນຈອນ ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພທີ່ອອກແບບແທດເໝາະ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເລືອກຊື້ໄດ້

  19-05-2016

ການປະກນໄພ ທອງທ ຽວໄປ ຕາງປ ະ ເທດັ

ການປະກນໄພ ທອງທ ຽວໄປ ຕາງປ ະ ເທດັ - International Travel Insurance