ປະກັນໄພຍານພາຫະນະ

  ເບິ່ງແລ້ວ : 15210


 

1. ປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ​ທາງ​ແພ່ງ​ຕໍ່​ບຸກ​ຄົນທີສາມ (AB):

- ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ, ຊີວິດ, ສະພາບສຸຂະພາບ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວ

- ​ຄວາມເສຍຫາຍ​ທາງ​ດ້ານຊັບສິນຂອງບຸກຄົນທີ 3

- ລູກຄ້າມີ 03 ທາງເລືອກທີ່ມີຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ, ແທດ​ເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ​ທ່ານ:

AB0 (ລະດັບຄວາມຮັບຜິດຊອບແບບບັງຄັບ) ແລະ 02 ລະດັບຄວາມຮັບຜິດຊອບແບບສະ ໝັກ ໃຈ: AB1 ແລະ AB2

 

2.  ປະ​ກັນ​ໄພ​ຕົວ​ລົດ

- ​ການ​ຄຸ້ມ​ກັນ C: ຄວາມເສຍຫາຍຂອງລົດຍ້ອນການປະທະ ກັບວັດ​ຖຸ​ຄົງ​ທີ່ ຫຼື ເຄື່ອນ​ທີ່ ຫຼື ລົດຕົກ​ເຫວ

- ການ​ຄຸ້ມ​ກັນ D: ຄວາມເສຍຫາຍຂອງ​ຕົວລົດຍ້ອນການປະທະກັບຍານພາຫະນະ, ສັດ ແລະ ຄົນຍ່າງອື່ນໆ

- ການ​ຄຸ້ມ​ກັນ E: ແກ້ວລົດແຕກ

- ການ​ຄຸ້ມ​ກັນ G: ການປະກັນໄພຄວາມສ່ຽງຂອງໄຟ, ຟ້າຜ່າລົດ ຫລື ​ລົດລະເບີດ

- ການ​ຄຸ້ມ​ກັນ F: ປະກັນໄພ​ການລັກພາຫະນະ

-  ການ​ຄຸ້ມ​ກັນ H: ຄຸ້ມຄອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປ້ອງກັນຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປະ​ກັນ​ໄພໃນສານ

- ການ​ຄຸ້ມ​ກັນ I: ການປະກັນໄພສຳລັບຜູ້​ຂັບ​ຂີ່ ແລະ ຜູ້​ໂດຍ​ສານ

 

3. ບາງຜະລິດຕະພັນ​ແພ໋ກ​ເກັດ

- LVI CAR CAR SPECIAL: ປະກັນໄພລົດຄຸ້ມ​ກັນຕໍ່ບັນ​ດາຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ​ເຊັນ: ການປະທະກັບວັດຖຸຄົງ​ທີ່ ຫຼື ເຄືຶ່ອນ​ທີ່, ​ລົດ​ຕົກ​ເຫວ, ​ແວ່ນແຕກ, ໄຟ​ໄໝ້ ແລະ ລັກຂະໂມຍຕາມຂອບເຂດທີ່ໄດ້ ກຳ ນົດໄວ້ໃນໃບປະກັນໄພ ແລະ ການປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງ​ແພ່ງ​ຕໍ່​ບຸກ​ຄົນທີສາມ.

- LVI FLEX: ປະກັນໄພ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຂອງ​ຕົວ​ລົດ: ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຂອງການ​ຕຳ​ກັບ​ພາ​ຫະ​ນະ​ໃນ​ການ​ສັນ​ຈອນ, ສັດ ແລະ ຄົນຍ່າງອື່ນໆ; ໄຟໄໝ້; ຖືກລັກຕາມຂໍ້ຈຳ ກັດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນໃບຢັ້ງຢືນປະກັນໄພ ແລະ ການປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງ​ແພ່ງ​ຕໍ່​ບຸກ​ຄົນທີສາມ.

 

4. ບາງຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ຫຼັກ

- ຂັບຂີ່ໂດຍບໍ່ມີໃບຂັບຂີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງໃນເວລາ​ສັນຈອນ.

- ຂັບລົດ​ໃນ​ເວ​ລາ​ມືນ​ເມົາ ຫຼື ສິ່ງເສບຕິດໃນເວລາເກີດອຸບັດຕິເຫດ

- ສຳ​ລັບປະກັນ​ໄພຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ​ຕໍ່​ບຸກ​ຄົນ​ທີ​3, ຈະ​ບໍ່​ຄຸ້ມ​ກັນສຳລັບໃຫ້ ​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປະ​ກັນ​ໄພ , ລົດ ແລະ ຊັບສິນຂອງພວກເຂົາ

- ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກສົງຄາມ, ການປະ​ທວ້ງ, ການກໍ່ການຮ້າຍ, ແຜ່ນດິນໄຫວ, ນ້ຳຖ້ວມ, ພາຍຸຝົນ,

- ສຳລັບລາຍລະອຽດຂອງ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ນຳໃຊ້ກັບແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນ, ກະລຸນາ​ສຶກ​ສາກົດລະບຽບປະກັນໄພລົດຂອງ LVI (​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຈາກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ​ແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ລາວ)

 

5. ຊ່ອງ​ທາງ​ໃນ​ການ​ຊື້​ປະ​ກັນ​ໄພ:

- ​ຊື້​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຜ່ານ​ແອັບ: BCEL One, U-Money, LVB DigiBank

- ​ໂທເຂົ້າ​ເບີ​ສາຍ​ດ່ວນ 1465 ຫຼື ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 020 23344666, ພາກ​ເໜືອ 030 5552205, ​ພາກ​ໃຕ້ 020 98717666

- ​ຊື້​ປະ​ກັນ​ໄພ​ໄດ້​ທີ່​ໜ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ການ ຫຼື ຕົວ​ແທນ​ຂອງ LVI ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

- ຊື້​ປະ​ກັນ​ໄພ​ໄດ້​ທີ່ ສາ​ຂາ ແລະ ໜ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ການ ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານ:  BCEL, APB, ACLEDA, LaoVietBank, IndoChinaBank

 


  11-11-2020

ປະກັນໄພຍານພາຫະນະ - LVI FLEX

LVI FLEX ​ແມ່ນ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຮອບ​ດ້ານ, ລວມ​ທັງ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ທາງ​ແພ່ງ​ຕໍ່​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່ສາມ ແລະ ຕົວ​ລົດ. ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ 1,500,000 ກີບ ແລະ ວົງ​ເງິນ​ຄຸ້ມ​ກັນ​ສູງ​ເຖີງ 750,000,000 ກີບ.

  15-10-2020

ປະກັນໄພຍານພາຫະນະ - LVI CAR SPECIAL

LVI Car Special bảo hiểm thiệt hại vật chất xe đối với các rủi ro: đâm va với vật thể có định và di động, lật đổ, vỡ kính, cháy và mất cắp theo giới...

  15-10-2020

ປະກັນໄພສຸຂະພາບ LVI CARE - Cho doanh nghiệp

Bạn luôn mong muốn được bảo vệ trước những tai nạn bất ngờ và được sử dụng những dịch vụ y tế thuận tiện khi có rủi ro bệnh tật không mong muốn. Với sản...

  11-11-2020

ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ

ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ, ພວກເຮົາປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ. ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອປົກປ້ອງຕົວເອງ ແລະ ຄົນທີ່ເຮົາຮັກ? ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພອຸບັດຕິເຫດຂອງ LVI ແມ່ນອີກໜຶ່ງວິທີ່ການແກ້ໄຂໃນຂອບເຂດຂອງການບາດເຈັບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວຍອ້ນອຸບັດຕິເຫດສຳລັບຜູ້ດ້ຮັບການປະກັນໄພທີ່ເກີດຂື້ນໃນຂອບຂດຂອງ ສປປ ລາວ.

  27-10-2020

ປະກັນໄພຍານພາຫະນະ

ເມື່ອຢູ່ໃນການສັນຈອນ, ຄວາມສ່ຽງອາດເກີດຂື້ນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. ຜູ້ຂັບຂີ່ຈະບໍ່ສາມາດຄາດເດົາ ແລະ ຫລີກລ້ຽງຈາກອຸປະຕິເຫດໄດ້ ເຊີ່ງມັນອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນ ແກ່ຜູ້ນຳໃຊ້ຖະໜົນ ແລະ ຕົວທ່ານເອງ. LVI ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກອຸ້ນໃຈໃນເວລາສັນຈອນ ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພທີ່ອອກແບບແທດເໝາະ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເລືອກຊື້ໄດ້

  19-05-2016

ການປະກນໄພ ທອງທ ຽວໄປ ຕາງປ ະ ເທດັ

ການປະກນໄພ ທອງທ ຽວໄປ ຕາງປ ະ ເທດັ - International Travel Insurance