ຊື້​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຜ່ານ​ແອັບ u-money

  ເບິ່ງແລ້ວ : 719


 
ພາຍຫຼັງສຳເລັດໄລຍະເວລາຂອງການກະກຽມທາງດ້ານເຕັກນິກ,ໃນວັນທີ 28/07/2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສຳນັກງານບໍລິສັດ LVI, ໄດ້ມີພິທີລົງນາມເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືລະຫວ່າງບໍລິສັດ Star FinTech (ບໍລິສັດໃນເຄືອຂ່າຍຂອງບໍລິສັດ UNITEL) ແລະ ບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພລາວຫວຽດ (LVI) ໃນການເປີດຕົວບໍລິການຊື້ ແລະຊຳລະຄ່າປະກັນໄພຜ່ານກະເປົາເງິນເອເລັກໂທຣນິກ u-money.
 
 
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສັນຍາຮ່ວມມືໃນຄັ້ງນີ້, ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ, ລູກຄ້າສາມາດຊື້ ແລະຊຳລະຄ່າປະກັນໄພຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດLVI ຜ່ານແອັບ u-money ຂອງບໍລິສັດStar FinTech. ຄະນະດຽວກັນ,ລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນປະກັນໄພເອເລັກໂທຣນິກໃນ u-money ທັນທີຫຼືຮັບໃບຢັ້ງຢືນປະກັນໄພສະບັບຕົ້ນໄດ້ທີ່ໜ່ວຍບໍລິການຫຼາຍກວ່າ 10.000 ແຫ່ງຂອງບໍລິສັດ Star FinTech ແລ ະLVI. ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມື, LVI ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນການໃຫ້ບູລິມະສິດໃນການນຳໃຊ້ ການບໍລິການ u-moneyໃນການຊຳລະຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຊຳລະເງິນເດືອນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ຊຳລະຄ່ານາຍໜ້າໃຫ້ຕົວແທນແລະຊຳລະສິນທົດແທນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.…
 
ບໍລິສັດStar FinTech ແມ່ນບໍລິສັດໃນເຄືອຂ່າຍຂອງ UNITEL, ເປັນບໍລິສັດທີ່ກວມເອົາສ່ວນແບ່ງຂອງຕະຫຼາດເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມທີ່ໃຫຍ່ໃນລາວ. U-Money ແມ່ນບໍລິການຊຳລະຜ່ານມືຖື ທຳອິດຂອງ Star FinTech ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຢູ່ລາວ. ການຊຳລະຜ່ານມືຖືເປັນແນວໂນ້ມຂອງຍຸກເຕັກໂນໂລຊີ 4.0 ດ້ວຍພື້ນຖານຂອງUNITELທີ່ມີຢູ່, u-money ຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນລະດັບແຖວໜ້າໃນການໃຊ້ເສດຖະກິດດິຈິດຕໍ ແລະ ສັງຄົມບໍ່ນຳໃຊ້ເງິນສົດຢູ່ ສປປລາວ.
LVI ແມ່ນບໍລິສັດປະກັນໄພຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ ທຄຕລ ແລະກຸ່ມບໍລິສັດປະກັນໄພທະນາຄານລົງທຶນແລະພັດທະນາຫວຽດນາມ (BIDV). ພາຍຫຼັງ12 ປີໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ,ປະຈຸບັນ LVI ກຳລັງຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 2 ຂອງສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດປະກັນໄພລາວ.
 
ອີງໃສ່ພື້ນຖານຂອງເຕັກໂນໂລຊີແລະທ່າແຮງແຕ່ລະຝ່າຍ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບໍລິສັດ Star FinTech (SFT) ແລະ ບໍລິສັດLVI ຈະນຳເອົາຄວາມສະບາຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າເມື່ອລູກຄ້າຕ້ອງການຊື້ປະກັນໄພ.ໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນຂອງການບໍລິການຜ່ານ u-money ແມ່ນຈະໃຫ້ບໍລິການຢູ່ສອງຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພຄື: ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພຍານພາຫະນະແລະຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພສຸຂະພາບ,ໃນຕໍ່ໜ້າ, ທັງສອງຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບບັນດາຜະລິດຕະພັນ ແລະການບໍລິການເພື່ອຕອບສະໜອງໄດ້ສູງສຸດເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.

ຕິດຕໍ່ຫາ LVI ໂທ 020 78916656 ຫຼື 1465
ເບິ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ນີ້:https://bancas.lvi.la/bh.png

 


  09-04-2021

ກອງ​ປະ​ຂຸມ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື ລະ​ຫວ່າງ ທະ​ນາ​ຄານ​ຮ່ວມ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ລາວ ຫວຽດ (LaoVietBank) ແລະ ບໍ​ລິ​ສັດ​ຮ່ວມ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ລາວ ຫວຽດ ຈຳ​ກັດ (LVI)

ກອງ​ປະ​ຂຸມ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື ລະ​ຫວ່າງ ທະ​ນາ​ຄານ​ຮ່ວມ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ລາວ ຫວຽດ (LaoVietBank) ແລະ ບໍ​ລິ​ສັດ​ຮ່ວມ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ລາວ ຫວຽດ ຈຳ​ກັດ (LVI) LaoVietBank ແມ່ນ​ທະ​ນາ​ຄານ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ໃຫ່​ຍ​ໃນ​ລາວ, ກວມ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ທາງ​ດ້ານ​ສິນ​ເຊື່ອ​ຢູ່​ອັນ​ດັບ​ສອງ, ທາງ​ດ້ານ​ຊັບ​ສິນ-ແຫຼ່ງ​ທຶນ ຢູ່​ອັນ​ດັບ​ສາມ, ສາ​ມາດ​ຮັກ​ສາ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ກຸ່ມ 5 ທະ​ນາ​ຄານ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ທີ່​ໃຫຍ່​ໃນ​ລາວ​​ຢູ່ເລື້ອຍໆ ທີ່​ມີ​ເຄືອ​ຄ່າຍ 9/18 ແຂວງ​ໃນ​ລາວ.

  22-12-2020

LVI ມອບສິນທົດແທນໃຫ້ລູກຄ້າ

ບໍລິສັດ ປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດ ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳຄອບຄົວລູກຄ້າທີ່ໄດ້ສູນເສຍລູກສາວໄປ.

  08-10-2020

LVI ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການຊື້ປະກັນໄພຜ່ານແອັບ LVB DigiBank

ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ (LaoVietBank) ແລະ ບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພລາວຫວຽດ ຈຳກັດ. ໄດ້ລົງນາມເຊັນສັນຍາຮ່ວມມື ເພື່ອເປີດໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພ ແລະ ນຳໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນປະກັນໄພເອເລັກໂທຣນິກຜ່ານແອັບ LVB DigiBank.

  29-10-2020

ແຈ້ງການ: ຊື້ແລະຕໍ່ ປະກັນໄພຜ່ານ BCEL One ແລະ U-Money

ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມສະ​ດວກໃຫ້​ກັບ​ລູກ​ຄ້າ, LVI ​ໄດ້​ເປີດ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ ​ຊື້​ ແລະ ຕໍ່​ສັນ​ຍາປະ​ກັນ​ໄພຜ່ານ​ແອັບ BCEL One ແລະ U-Money ສຳ​ລັບ 02 ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຄື: ປະ​ກັນ​ໄພ​ຍານ​ພາ​ຫະ​ນະ, ປະ​ກັນ​ໄພ​ສຸ​ຂະ​ພາບ.

  06-10-2020

LVI ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືກັບ ທະນາຄານ Vietcombank Laos

ບໍລິສັດ ຮ່ວມທຸລະກິດປະກນັໄພລາວ ຫວຽດ (LVI) ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືກັບ ທະນາຄານ Vietcombank Laos. ຕາມສັນຍາຕົກລົງຮ່ວມມື, ທັງສອງຝ່າຍຈະໃຫ້ບູລິມະສິດ ໃນການນຳໃຊ້ການບໍລິການເຊີ່ງກັນແລະກັນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຈະລວມເອົາການບໍລິການທະນາຄານ ດິຈີຕອນ ແລະ ປະກັນໄພດິດຈີຕອນເຂົ້າກັນ ເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ກັບລູກ.

  06-10-2020

ຊື້​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຜ່ານ​ແອັບ u-money

LVI ໄດ້ດຳເນີນການບໍລິການຊື້ ແລະຊຳລະຄ່າປະກັນໄພຜ່ານບໍລິການກະເປົາເງິນເອເລັກໂທຣນິກ u-money