ໜ້າທຳອິດ > Mạng lưới

LVI là công ty bảo hiểm có mạng lưới rộng khắp tại Lào, ngoài trụ sở chính tại Viêng Chăn, LVI có 03 chi nhánh , 10 phòng kinh doanh khu vực trên 17 tỉnh thành.

 

1. Trụ sở chính:

- Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà LaoVietBank, Số 44, đại lộ Langxang, thủ đô Viêng Chăn, Lào.

- Điện thoại: +856 21264975

- Fax: +856 21264971

- Hotline: 1465

 

2. Chi nhánh Thủ đô:

- Địa chỉ: Khu nhà A, Khu phức hợp BIDV, làng Don Đen, Huyện Chăn Tha Bouly, Thủ đô Viêng Chăn, Lào.

- Số điện thoại: 856 030 2273355

- Số Hotline: + 856 020 223344666

 

Phòng kinh doanh 1

- Thủ đô Viêng Chăn

Phòng kinh doanh 2

- Thủ đô Viêng Chăn

Phòng kinh doanh 3

- Thủ đô Viêng Chăn

+ Phòng kinh doanh tỉnh Bolikhamxay

- Địa chỉ: Bản Phonexaynua, Huyện Paksan, Tỉnh Bolikhamxay

- Điện thoại: 020 22544448

+ Phòng kinh doanh tỉnh Viêng Chăn

- Địa chỉ: Bản Phonehong, Huyện Phonehong, Tỉnh Viêng Chăn

- Điện thoại: 020 54565250

+ Phòng kinh doanh  Lak 20

- Địa chỉ: Bản Phonehong, Huyện Khamkert, Tỉnh Bolikhamxay

- Điện thoại: 020 78737299

 

3. Chi nhánh Nam Lào:

-   Địa chỉ: Bản Phonekung, Thành phố Pakse, Tỉnh Champasak

-   Điện thoại: 031 253114

Phòng kinh doanh Champasak

-   Địa chỉ: Bản Phonekung, Thủ đô Pakse, Tỉnh Champasak

-   Điện thoại: 031 253114

-   Fax: 031 253114

Phòng kinh doanh Atapue

-   Địa chỉ: Bản Laksan, Huyện Samackhivong, Tỉnh Attapeu

-   Điện thoại: 020 9888 7791

Phòng kinh doanh tỉnh Savanakhet

-   Địa chỉ: Bản Latsavong Seuk, Huyện Kaysonphomvihan, Tỉnh Savannakhet

-   Điện thoại: 041 252378

-   Fax: 041 252378

Phòng kinh doanh tỉnh  Khamuon

-   Địa chỉ : Bản Somsanook, Huyện Thakheak, Tỉnh Khammoune

-   Điện thoại : 051 251422

-   Fax: 036 212000

 

4. Chi nhánh Bắc Lào

-   Địa chỉ: Đường Phouvao, bản Phabath Tay, Thành phố Luangprabang, Tỉnh Luangprabang
-   Điện thoại: (+856)30 5552205 :

-   Hotline: (+856) 30 9227878

Phòng kinh doanh tỉnh Luangphrabang

-   Địa chỉ: Phosee village, Luangprabang province

-   Điện thoại: 071 260142 / 90061732

-   Fax: 071 260142

Phòng kinh doanh tỉnh Xiengkhoang

-   Địa chỉ: Bản Namngam, Huyên Pack, Tỉnh Xiengkhoang

-   Điện thoại: 020 22036577, 030 5233549

-   Fax: 061 213457

Phòng kinh doanh tỉnh Bokeo

-   Địa chỉ: Tòa nhà BCEL, Bản Oudom, Huyện Houayxay, Tỉnh Bokeo

-   Điện thoại:  020 91339144 – 030 9922212

-   Fax: 036 212000

Phòng kinh doanh tỉnh Oudomxay

-   ĐỊa chỉ: Tầng 1 tòa nhà BCEL, Bản Navannoy, Huyện Xay, Tỉnh Oudomxay

-   Điện thoại:  020 23968555 – 020 28733354

Phòng kinh doanh tỉnh Luongnamtha

-   Địa chỉ: Bản Viengkham, Huyện LuangLuangnamtha, Tỉnh LuangLuangnamtha

-   Điện thoại : 02099997806, 020 98725255, 020 78083383

Phòng kinh doanh tỉnh Xayaboly

-   Địa chỉ : Bản Simeuang, Huyện Xayaboury , Tỉnh Xayaboury Province

-   Điện thoại : +85620 99924405 - 29073796

Phòng kinh doanh tỉnh Huaphan

- Địa chỉ: Bản Navieng, Huyện Xamnuea, Tỉnh Huaphan

- Điện thoại: 020 99445559 – 020 55531153

 

 

Ngoài ra, LVI có mạng lưới bán bảo hiểm rộng khắp trên toàn bộ hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Ngoại thương Lào (BCEL), ngân hàng Liên doanh Lào Việt (LaoVietBank), ngân hàng nông nghiệp Lào (APB), Ngân hàng ACLEDA Lào, cùng trên 400 đại lý cá nhân trên toàn quốc.