16-08-2016

LVI ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 08/08/2016

ພາຍຫຼັງ 02 ເດືອນໃນການກະກຽມ, ໃນວັນທີ 08/08/2016 ບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພ ລາວ - ຫວຽດ ຈຳກັດ (LVI) ໄດ້ເປີດເຄື່ອນໄຫວ LVI ສາຂານະຄອນຫຼວງຢ່າງເປັນທາງການ ຢູ່ເຂດພັດທະນາໃໝ່ BIDV ຢູ່ບ້ານ ໜອງທາ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

  20-05-2016

ທ່ານ ພົນໂທ ໂຕເລິມ – ກຳມະການກົມການເມືອງ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ສສ ຫວຽດນາມ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ

ທ່ານ ພົນໂທ ໂຕເລິມ – ກຳມະການກົມການເມືອງ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ສສ ຫວຽດນາມ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ ໃນວັນທີ່ 11/05/2016 ຢູ່ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ, ໃນໂອກາດການມາ ຢ້ຽມຢາມປະເທດ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ, ສະຫາຍ ໂຕເລິມ - ກຳມະການກົມການເມືອງ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ສສ ຫວຽດນາມ – ຮ່ວມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຈາກກະຊວງຕຳຫຼວດ ສສ ຫວຽດນາມ ມາຢ້ຽມຢາມ...

  2015-09-27 19:07:56

ກະຊວງຂອງສສຫວຽດນາມຕໍ່ກັບບັນດາບໍລິສັດທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດໃນສປປລາວ

ເຊິ່ງການເຊັນສັນຍາປະກັນໄພໃຫ້ກັບໂຄງການນ້ຳໂມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໂຄງການທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບວຽກງານການພັດທະນາເສດຖະກິດແລະສັງຄົມຂອງສອງຊາດລາວ-ຫວຽດນາມພ້ອມກັນນັ້ນຍັງເປັນການສົ່ງເສີມຍົກສູງພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງບໍລິສັດຮວ່ມທຸລະກິດປະກັນໄພລາວຫວຽດຢູ່ໃນທ້ອງຕະຫລາດປະກັນໄພຂອງສປປລາວອີກດ້ວຍ.