18-05-2016

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa LAO

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa là loại hình bảo hiểm cho hàng hóa được vận chuyển trong phạm vi lãnh thổ Lào bằng đường bộ, đường sắt, đường sông, tàu ven biển.

  18-05-2016

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu LAO

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển thường áp dụng đối với các hàng hóa thông thường nhưng không gồm các loại hàng hóa như than, dầu chở rời, hàng...

    Page 1 to 1 (of 6 items) Page: 1