18-05-2016

Bảo hiểm máy móc và thiết bị xây dựng LAO

Đây sản phẩm dành cho các tổ chức nhận thầu xây lắp các dự án đầu tư, chủ đầu tư dự án Bảo hiểm máy móc và thiết bị xây dựng của LVI giúp Quý...

  18-05-2016

Bảo hiểm mọi rủi ro trong xây dựng - lắp đặt LAO

Là hình thức bảo hiểm bắt buộc giúp Quý khách hàng có thể bảo toàn cho công trình xây dựng từ ngày khởi công cho đến ngày chuyển giao và có thể thêm cả thời...

    Page 1 to 1 (of 6 items) Page: 1