01-09-2016

ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ແລະ ອຸປະຕິເຫດຄອບຄົວ: LVI CARE HOUSEHOLD

ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 05 ກັນຍາ 2016 ເປັນຕົ້ນໄປບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດຫຼື(LVI) ມີປະກັນໄພແບບໃຫມ່ຄື: ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ແລະ ອຸປະຕິເຫດຄອບຄົວ: LVI CARE HOUSEHOLD

  19-05-2016

ການປະກັນໄພທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

ການປະກັນໄພທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

  18-05-2016

LVI Care LAO

Bạn luôn mong muốn được bảo vệ trước những tai nạn bất ngờ và được sử dụng những dịch vụ y tế thuận tiện khi có rủi ro bệnh tật không mong muốn. Với sản...

  18-05-2016

Bảo hiểm tai nạn cá nhân 24/24 LAO

Cuộc sống ngày càng tiềm ẩn nhiều hơn những rủi ro, bất chắc. Bạn đã chuẩn bị cho mình những gì để đối phó với những tai nạn có thể xảy ra? Với sản phẩm...

  19-05-2016

ການປະກັນໄພທີ່ຢູ່ອາໃສ

ການປະກັນໄພທີ່ຢູ່ອາໃສ

  19-05-2016

ການປະກັນໄພ ທ່ອງທ່ຽວສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາລາວ

ອີງຕາມຂໍ້ກໍານົດລວມທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ນີ້, ບໍລິສັດ ຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດ (ຊື່ຫໍ້ຽວ່າ LVI ) ໄດ້ຕົກລົງຄຸ້ມກັນໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ ນັບທັງຄົນລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດ ( ຕໍ່ໄປນີ້ ເອີ້ນວ່າ ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ )/

  19-05-2016

ການປະກນໄພ ທອງທ ຽວໄປ ຕາງປ ະ ເທດັ

ການປະກນໄພ ທອງທ ຽວໄປ ຕາງປ ະ ເທດັ - International Travel Insurance

  19-05-2016

ປະກັນໄພຍານພາຫະນະ

ເປັນຫຍັງທ່ານຕ້ອງຊື້ປະກັນໄພ? ທ່ານຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະຕາມທ້ອງຖະໜົນ ຖືກຕຳຫຼວດຈາລະຈອນກວດກາເອກະສານລົດປັບໃໝຍ້ອນບໍ່ມີປະກັນໄພ? ຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະເກີດອຸປະຕິເຫດຕຳກັບຄູ່ກໍລະນີ ຕ້ອງໄດ້ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ? ຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະເກີດອຸປະຕິເຫດ ຕ້ອງໄດ້ສ້ອມແປງຍານພາຫະນະຂອງຕົວເອງ?

    Page 1 to 2 (of 22 items) Page: 1 2 [>>] [>]