ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ແລະ ອຸປະຕິເຫດຄອບຄົວ: LVI CARE HOUSEHOLD

  01-09-2016


ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 05 ກັນຍາ 2016 ເປັນຕົ້ນໄປບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດຫຼື(LVI) ມີປະກັນໄພແບບໃຫມ່ຄື: ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ແລະ ອຸປະຕິ​ເຫດຄອບຄົວ: LVI CARE HOUSEHOLD. ດ້ວຍ​ຄ່າ​ທໍານຽມ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ພຽງ​ແຕ່ 630,000 ກີບ/ປີ, ວົງ​ເງິນ​ຄໍ້າປະກັນ​ທີ່​ລູກ​ຄ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ LVI ສູງ​ເຖິງ 40,000,000 ກີບ. ລູກຄ້າສາມາດຊື້ປະກັນໄພໄດ້ທີ່ໜ່ວຍບໍລິການລູກຄ້າ,ສາຂາແລະຕົວແທນຂາຍປະກັນໄພທົ່ວປະເທດ, ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ : 020 2334 4666

ໝັ້ນຄົງປອດໄພກັບLVI