Bảo hiểm tai nạn cá nhân 24/24 LAO

  18-05-2016


1. Đối tượng được bảo hiểm:

Mọi công dân Lào và người nước ngoài đang học tập, làm việc, công tác tại Lào có độ tuổi từ 1 đến 65 tuổi (trừ người bị mắc bệnh tâm thần, phong; người đang bị tàn phế hoặc bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên; người đang trong thời gian điều trị thương tật).

2. Quyền lợi bảo hiểm và phí bảo hiểm:

Theo quy định của LVI