LVI ມອບສິນທົດແທນໃຫ້ລູກຄ້າ

  11-10-2018


LVI ມອບສິນທົດແທນໃຫ້ລູກຄ້າ

 

      ປະຈຸບັນບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພລາວ ຫວຽດ ຈຳກັດ (LVI). ກຳລັງຢືນຢູ່ອັນດັບສອງຂອງຕະຫຼາດປະກັນໄພລາວ, ໃນແຕ່ລະປີກໍ່ມີລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ 60,000 ຄົນທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການກັບ LVI ແລະ ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ຊຳລະສິນທົດແທນໃຫ້ກັບລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ 20,000 ລູກຄ້າ.
      ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 11/10/2018 ເວລາ 10:00 ໂມງເຊົ້າ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ຕາງໜ້າ ບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພລາວ -ຫວຽດ ໂດຍແມ່ນທ່ານ ດາວຢຸ່ຍແກ້ງ ຫົວໜ້າສາຂາພາກເໜືອໄດ້ມອບສິນທົດແທນ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຜູ້ປະສົບອຸປະຕິເຫດເປັນຈໍານວນເງິນ 335,000,000 ກີບ (ສາມຮ້ອຍສາມສິບຫ້າລ້ານກີບ), ສຳລັບອຸປະຕິເຫດລົດບັນທຸກ ປ້າຍທະບຽນ ບກ 1764 ໄດ້ເສຍເສຍຫຼັກປິ້ນຕົກເຫວຜູ້ຂັບລົດເສຍຊີວິດ ໃນວັນທີ 26/9/2018 ເວລາປະມານ 13: 15 ນາທີ , ຢູ່ທີ່ເຂດບ້ານ ພູແລ້ງ, ເມືອງ ຫົງສາ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ບໍລິສັດ LVI ຂໍແບ່ງເບົາ ແລະ ❤️ສະແດງຄວາມເສຍໃຈນໍາຄອບຄົວຂອງຜູ້ກ່ຽວດ້ວຍ❤️.

 

 

 

 

☎ ສາຍດ່ວນແຈ້ງອຸປະຕິເຫດ:  1465 ຫຼື  020 2334 4666

ທ່ານສາມາດພົວພັນຊື້ປະກັນໄພນໍາ ບໍລິສັດ ຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ ໄດ້ທີ່:
 - ຫ້ອງການ, ຕົວແທນປະກັນໄພ LVI ທົ່ວປະເທດ.
 - ສາຂາ APB, BCEL, LaoVietbank, Krungri Leasing, IndochinaBank, Devco ທົ່ວປະເທດ.