ກິລາກິລາກະຊັບມິດລະຫວ່າງ LVI ສຳນັກງານໃຫຍ່ ພົບກັບ LVI ສາຂານະຄອນຫຼວງ

  13-09-2018


ກິລາກິລາກະຊັບມິດລະຫວ່າງ LVI ສຳນັກງານໃຫຍ່ ພົບກັບ LVI ສາຂານະຄອນຫຼວງ

 

ໃນວັນທີ 07/09/2018  LVI ໄດ້ຈັດງານກິລາກະຊັບມິດ LVI ສຳນັກງານໃຫຍ່ ພົບກັບ LVI ສາຂານະຄອນຫຼວງ , ປີນີ້ທັງທີມຍີງທີມຊາຍສຳນັກງານໃຫຍ່ເກັ່ງຫຼາຍຊະນະ ສາຂານະຄອນຫຼວງເປັນຄັ້ງປະຫວັດສາດ.