ເບີສາຍດ່ວນ LVI 1465

  13-09-2018


 ເບີສາຍດ່ວນ LVI 1465 

 

 ເພື່ອຕອບສະໜອງການບໍລິການລູກຄ້າໃຫ້ດີທີ່ສຸດ, ນັບແຕ່  01/08/2018  ບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພລາວຫວຽດ(LVI) ຈະເປີດນຳໃຊ້ເບີ ສາຍດ່ວນ  1465 

 ລູກຄ້າສາມາດຕິດຕໍ່ຫາເບີສາຍດ່ວນ  1465  ຫຼື  020 223344666 ເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພ, ຊື້ປະກັນໄພ, ແຈ້ງເຫດ ແລະ ການບໍລິການຫຼັງການຂາຍຂອງ LVI.

 ກະລຸນາພົວພັນຕາມເບີໂທ  020.9993.8688 ເພື່ອໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາ ຫຼື ຊື້ປະກັນໄພໂດຍກົງຢູ່ທີ່:

 ຫ້ອງການ, ຕົວແທນປະກັນໄພ LVI ທົ່ວປະເທດ.
 ສາຂາ APB, BCEL, Lao – Viet Bank, BCEL ທົ່ວປະເທດ.