Tiếp nối thành công của Chi nhánh LVI Nam Lào và LVI Thủ Đô

  05-07-2018


Tiếp nối thành công của Chi nhánh LVI Nam Lào và LVI Thủ Đô

 

  Tiếp nối thành công của Chi nhánh LVI Nam Lào và LVI Thủ Đô, ngày 01/06/2018, Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI) đã chính thức đưa vào hoạt động Chi nhánh.

 

   LVI Bắc Lào tại tỉnh Luangprabang, hoàn thiện mạng lưới hoạt động của mình phủ kín cả 3 miền Bắc – Trung – Nam của đất nước Lào.
Chi nhánh LVI Bắc Lào được thành lập theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Liên doanh bảo hiểm Lào Việt số 030/QĐ-HĐQT ngày 22/03/2018 và Giấy phép kinh doanh số 171/ĐKKD do Sở Công thương tỉnh Luangprabang cấp ngày 30/05/2018. Chi nhánh LVI Bắc Lào hoạt động trên địa bàn 8 tỉnh miền núi phía Bắc bao gồm: Luangprabang, Xayaboly, Xiengkhoang, Huaphan, Oudomxay, Phongsaly, Luangnamtha và Borkeo. 
Việc thành lập Chi nhánh LVI Bắc Lào mang nhiều ý nghĩa đúng vào dịp LVI tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập, tiếp tục khẳng định vị thế phát triển của LVI trên thị trường bảo hiểm của Lào cũng như cam kết của LVI để tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng trong thời gian tới.
Dưới đây là hình ảnh một số hoạt động trong ngày thành lập chi nhánh LVI Bắc Lào

 

 

 

 

  020 2334 4666

  Call Center: 1465