ລູກຄ້າຕຳທ້າຍລົດໄຖນາ

  30-11-2017


  ລູກຄ້າຕຳທ້າຍລົດໄຖນາ  

 

 

   ເວລາເກີດອຸປະຕິເຫດ 18ໂມງ30 ວັນທີ 30/10/2017, ສະຖານທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດ ບ້ານນາໄຊ, ທ່າພະບາດ, ບໍລິຄຳໄຊ
ສາເຫດເກີດອຸປະຕິເຫດ ລູກຄ້າຂັບໄວ ທາງມືດ ແລະ ເບິ່ງບໍ່ເຫັນລົດໄຖນາ

   ຈາກອຸປະຕິເຫດດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂັບລົດໄຖນາໄດ້ຮັບບາດເຈັບໜັກ ແລະ ເສຍຊີວິດໃນເວລາຕໍ່ມາ

   ລູກຄ້າຊື້ປະກັນໄພ ທາງແຜ່ງບຸກຄົນທີສາມ ທາງເລືອກ1
ຈໍານວນເງິນທີ່ LVI ທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍໃນຄັ້ງນີ້ ທັງໝົດແມ່ນ 33,500,000 ກີບ

 

 

 

 

 

   ພາຍຫລັງທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດ: LVI ມີໜ້າຢູ່ສະຖານທີ່ເກີດເຫດທັນເວລາເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມເສຍຫາຍ. ເພື່ອຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານ ໃນເວລາເກີດອຸປະຕິເຫດ, ຮີບດ່ວນເຂົ້າປະກັນໄພກັບ LVI. ກົດໂທໄປທີ່ເບີ 020 2255 5666 ເພື່ອໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳ.