LVI ມອບສິນທົດແທນ

  23-11-2017


 LVI ມອບສິນທົດແທນ 

 

 

 ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 23 ພະຈິກ 2017 ຢູ່ທີ່ເຮືອນຂອງ ທ່ານ ນາງ ຫອມ, ບ້ານຂົວຫຼວງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕາງໜ້າຄະນະອໍານວຍການບໍລິສັດ ຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພ ລາວ-ຫວຽດ ຈໍາກັດ (LVI) ໄດ້ມອບສິນທົດແທນປະກັນໄພຈໍານວນເງິນ 333,639,000 ກີບ(ສາມຮ້ອຍສາມສິບສາມລ້ານຫົກແສນສາມສິບພັນກີບ) ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ທ່ານ ນາງ ຫອມຊື່ງເປັນພັນລະຍາຂອງທ່ານ ຫຸມພັນ ລັດຕະນະວົງ ອະດີດພະນັກງານ BCEL – KT ທີ່ໄດ້ເຖີງແກ່ມໍລະນະກໍາໃນວັນທີ 12/11/2017 ທີ່ຜ່ານມາຍ້ອນອຸປະຕິເຫດກະທັນຫັນ. 
ທາງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ BCEL – KT ໄດ້ຊື້ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດ ແລະ ສຸຂະພາບ (LVI-Care ) ນໍາບໍລິສັດປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດ ໃຫ້ແກ່ ທ່ານ ຫຸມພັນ ລັດຕະນະວົງ - ເຊິ່ງເປັນອະດີດພະນັກງານຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ BCEL – KT.

 ດັ່ງນັ້ນ ທາງຄະນະຈັດຕັ້ງຂອງພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົກໃຈມາຍັງຄອບຄອບຂອງຜູ້ກ່ຽວທີ່ໄດ້ຈາກໄປໂດຍບໍ່ມີວັນກັບມາ.