ລົດລູກຄ້າຕຳລົດຄູ່ກໍລະນີ

  18-08-2017


🎉💓 ລົດລູກຄ້າຕຳລົດຄູ່ກໍລະນີ 💓🎉

 

☀ ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2017 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການບໍລິສັດ ຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພ ລາວ-ຫວຽດ ຈໍາກັດ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາໄດ້ມີພິທີມອບຮັບເງິນທົດແທນຄ່າຜູ້ຂັບລົດເສຍຊີວິດ ໃຫ້ແກ່ທ່ານ ໜັນເງິນ ເປັນຈໍານວນເງິນທັງໝົດ 35,000,000 ກີບ (ສາມສິບຫ້າລ້ານກີບ) 
ຕໍ່ກັບອຸປະຕິເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ທີ່ບ້ານ ປຣາງ, ເມືອງວຽງພູຄາ, ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ. 
ເຊິ່ງລົດຄັນໝາຍເລກ ບກ 0831 ໄດ້ເຮັດປະກັນໄພບຸກຄົນທີ່ສາມ ແລະ ຄຸ້ມກັນຜູ້ຂັບລົດ ກັບ LVI.

 

 

 

 

 

 

☎ ພາຍຫລັງທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດ: LVI ມີໜ້າຢູ່ສະຖານທີ່ເກີດເຫດທັນເວລາເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມເສຍຫາຍ. ເພື່ອຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານ ໃນເວລາເກີດອຸປະຕິເຫດ, ຮີບດ່ວນເຂົ້າປະກັນໄພກັບ LVI. ກົດໂທໄປທີ່ເບີ 020 9993 8688 ເພື່ອໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳ.