ມອບເຄື່ອງກິລາ 

  12-07-2017


🎉🎉 ມອບເຄື່ອງກິລາ 🎉🎉

 

💝💝 ໃນວັນທີ 11/07/2017 ບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດສາຂາພາກໃຕ້ໄດ້ມອບຊຸດເຄື່ອງກິລາຈໍານວນ 15 ຊຸດໃຫ້ກອງຄະດີຈາລະຈອນ ປກສ ເມືອງປາກເຊ. 💝💝