ພິທີມອບຮັບເງິນທົດແທນໃຫ້ລູກຄ້າ

  21-06-2017


👨 ❤ ພິທີມອບຮັບເງິນທົດແທນໃຫ້ລູກຄ້າ 👨

☀ ໃນເວລາ 14ໂມງ 20 ວັນທີ 31/5/2017 ລົດລູກຄ້າເກີດອຸປະຕິເຫດ, ສະຖານທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດ ບ້ານທ່າບົກ, ເມືອງທ່າພະບາດ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.

⛔ ສາເຫດເກີດອຸປະຕິເຫດ ລູກຄ້າຂັບໄວ ກິນເລນທາງໂຄ້ງເລີຍເຮັດໃຫ້ເສຍຫຼັກຕຳລົດຄູ່ກໍລະນີທີ່ສວນທາງມາ .

💰💰 ລູກຄ້າຊື້ປະກັນໄພ LVI CAR ມີວົງເງິນຄຸ້ມກັນໃນການແປງລົດຕົວເອງ 30,000,000 ກີບ ແລະ ເຮັດປະກັນໄພທາງແຜ່ງບຸກຄົນທີສາມ ທາງເລືອກ1. 
ຈໍານວນເງິນທີ່ LVI ທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍໃນຄັ້ງນີ້ ທັງໝົດແມ່ນ 27,940,000 ກີບ ( ແປງລົດໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ແປງລົດໃຫ້ຄູ່ກໍລະນີ).

💪👉 ປອດໄພ ໝັ້ນຄົງ ກັບ LVI

 

 

 

 

 

 

☎ ພາຍຫລັງທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດ: LVI ມີໜ້າຢູ່ສະຖານທີ່ເກີດເຫດທັນເວລາເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມເສຍຫາຍ. ເພື່ອຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານ ໃນເວລາເກີດອຸປະຕິເຫດ, ຮີບດ່ວນເຂົ້າປະກັນໄພກັບ LVI. ກົດໂທໄປທີ່ເບີ 020 9993 8688 ເພື່ອໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳ.