ລົດລູກຄ້າຕຳທ້າຍລົດລາກ ເຮັດໃຫ້ລົດລູກຄ້າເສຍຫາຍທັງໝົດ

  26-05-2017


📻 📻 ລົດລູກຄ້າຕຳທ້າຍລົດລາກ ເຮັດໃຫ້ລົດລູກຄ້າເສຍຫາຍທັງໝົດ 📻📻
🌄🌄 ເວລາເກີດອຸປະຕິເຫດ 21 ໂມງ00 ວັນທີ 10/12/2016, ສະຖານທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດ ບ້ານສາລະຄຳ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ແຂວງນະຄອນຫຼວງ
🚒🚒 ສາເຫດເກີດອຸປະຕິເຫດ: ລູກຄ້າຂັບໄວ ເກີນກຳນົດແລ້ວໄປຕໍາເອົາທ້າຍລົດບັນທຸກທີ່ຈອດຢູ່ແຄມທາງ.
👨👨 ລູກຄ້າຊື້ປະກັນໄພຕົວລົດກັບ LVI, ສະນັ້ນ LVI ໄດ້ທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ກັບລົດລູກຄ້າທີ່ເສຍຫາຍນັ້ນ ເປັນເງິນຈໍານວນ 216,399,000 ກີບ (ສອງຮ້ອຍສິບຫົກລ້ານສາມຮ້ອຍເກົ້າສິບເກົ້າພັນກີບ)
📞📞 ພາຍຫລັງທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດ: LVI ມີໜ້າຢູ່ສະຖານທີ່ເກີດເຫດທັນເວລາເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມເສຍຫາຍ. ເພື່ອຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານ ໃນເວລາເກີດອຸປະຕິເຫດ, ຮີບດ່ວນເຂົ້າປະກັນໄພກັບ LVI. ກົດໂທໄປທີ່ເບີ 020 9993 8688 ເພື່ອໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳ.