ລົດລູກຄ້າເສຍຫຼັກປີ້ນເອງ

  31-03-2017


ລົດ​ລູກ​ຄ້າ​ເສຍ​ຫຼັກ​ປີ້ນ​ເອງ

ໃນເວລາ 12 ໂມງ 00 ວັນທີ 21/3/2017 ມີລົດລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດ(LVI) ເກີດອຸປະຕິເຫດເສຍຫຼັກປີ້ນເອງຢູ່ ບ້ານຫຼັກ 9, ເມືອງມະຫາໄຊ, ແຂວງຄຳມ່ວນ.

ສາເຫດເກີດອຸປະຕິເຫດ: ຝົນຕົກ​ແຮງ, ຂັບ​ໄວ ​ແລະ ທາງ​ໝື່ນ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລົດ​ເສຍ​ຫຼັກ​ປີ້ນ​ເອງ.

ລູກຄ້າເຂົ້າຮ່ວມຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພຮູບແບບໃດ? ວົງເງີນຄຸ້ມກັນເທົ່າໃດ?.

ໃນວົງເງິນລູກ​ຄ້າ​ຊື້ລູກ​ຄ້າ​ຊື້​ປະກັນ​ໄພ​ຕົວ​ລົດ ຫຼືເອີ້ນວ່າ ຮອບດ້ານ ມີ​ວົງ​ເງິນ​ຄຸ້ມ​ກັນ 135,000,000 ກີບ.

ບໍລິສັດປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດ (LVI) ໄດ້ທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍ: 30,095,000 ກີບ.

 

 

 

 

 

ພາຍຫລັງທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດ: LVI ມີໜ້າຢູ່ສະຖານທີ່ເກີດເຫດທັນເວລາເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມເສຍຫາຍ. ເພື່ອຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານ ໃນເວລາເກີດອຸປະຕິເຫດ, ຮີບດ່ວນເຂົ້າປະກັນໄພກັບ LVI. ກົດໂທໄປທີ່ເບີ 020 9993 8688 ເພື່ອໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳ.