ລົດລູກຄ້າຕຳຄົນຍ່າງຂ້າມທາງເສຍຊີວິດ

  31-03-2017


ລົດ​ລູກ​ຄ້າຕຳ​ຄົນຍ່າງ​ຂ້າມ​ທາງ​ເສຍ​ຊີວິດ

ໃນເວລາ 13​ ໂມງ00 ວັນ​ທີ 13/3/2017 ມີລົດລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດ(LVI) ເກີດອຸປະຕິເຫດຕໍາຄົນຍ່າງຂ້າມທາງເສຍຊີວິດຢູ່ ບ້ານ​ນ້ຳ​ຄູ້, ​ເມືອງ​ປາກ​ກະດິງ, ​ແຂວງ​ບໍລິ​ຄຳ​ໄຊ.

ສາເຫດເກີດອຸປະຕິເຫດ: ລູກ​ຄ້າ​ຂັບ​ລົດ​ໄວ​ເກີນ​ກຳນົດ ​ໃນ​ເຂດ​ທີ່​ເປັນ​ຊຸມ​ຊົນບ້ານ​ຄົນ.

ລູກຄ້າເຂົ້າຮ່ວມຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພຮູບແບບໃດ? ວົງເງີນຄຸ້ມກັນເທົ່າໃດ?.

ໃນວົງເງິນລູກ​ຄ້າ​ຊື້​ປະກັນ​ໄພ​ທາງ​ແຜ່ງ​ບຸກຄົນ​ທີ​ສາມ ມີ​ວົງ​ເງິນ​ຄຸ້ມ​ກັນ A1 ສຳລັບ​ເສຍ​ຊີວິດ 25,000,000 ກີບ/ຄົນ.

ບໍລິສັດປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດ (LVI) ໄດ້ທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍ: 25,000,000 ກີບ.

 

 

 

 

ພາຍຫລັງທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດ: LVI ມີໜ້າຢູ່ສະຖານທີ່ເກີດເຫດທັນເວລາເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມເສຍຫາຍ. ເພື່ອຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານ ໃນເວລາເກີດອຸປະຕິເຫດ, ຮີບດ່ວນເຂົ້າປະກັນໄພກັບ LVI. ກົດໂທໄປທີ່ເບີ 020 9993 8688 ເພື່ອໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳ.