Lucky draw ຂອງບໍລິສັດປະກັນໄພລາວຫວຽດ LVI

  01-03-2017


 

👧 : ຂ່າວດີຂ່າວດີ.

👨 : ແມ່ນຂ່າວດີຫຍັງເກາະຄືມາຕື່ນເຕັ້ນແທະ ?

👧 : ກະຂ່າວດີລະບໍເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 25 ກຸມພາ ຫາ ວັນທີ 30 ເມສາ 2017 ນີ້ LVI ແຈກໂຊກຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ ລາວລວມມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 28 ລ້ານກີບ.

👨 : ປາດໂທ ! ໃຫຍ່ອີ່ຫຼີ !ເຮັດຈັ່ງໃດຈັ່ງຊິໄດ້ ?

👧 : ເງື່ອນໄຂຮັບລາງວັນງ່າຍໆ ພຽງແຕ່ ລູກຄ້າເຂົ້າມາ ຊື້ ຫຼື ຕໍ່ສັນຍາ ປະກັນໄພກັບ LVI ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບເລກທີສັນຍາປະກັນໄພ

          ຫຼັງຈາກນັ້ນ LVI ກໍ່ຈະນໍາເອົາເລກທີສັນຍາປະກັນໄພຂອງລູກຄ້າມາຈັບສະຫຼາກເອົາຜູ້ໂຊກດີພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ຊີງເປັນເຈົ້າຂອງລາງວັນຈາກ LVI.

👨 :ລາງວັນມີຫຍັງແດ່ ?

👧 : 
       - ລາງວັນທີ່ 01 ມີ 01 ລາງວັນ ຈະໄດ້ຮັບຄໍາ 02 ບາດ
       - ລາງວັນທີ 02 ມີ 02 ລາງວັນ ຈະໄດ້ຮັບຄໍາ 01 ບາດ ລາງວັນລະ 01 ບາດ
       - ລາງວັນທີ 03 ມີ 03 ລາງວັນ ຈະໄດ້ຮັບຄໍາ 02 ສະຫຼືງ ລາງວັນລະ 02 ສະຫຼືງ

👨 : ພໍດີລະຂ້ອຍຊິຟ້າວໄປເຮັດປະກັນໄພກັບບໍລິສັດປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດ (LVI) ກ່ອນເພື່ອໂຊກດີ. ຊິໄດ້ສາຍຄໍຄໍາມາໃສ່.ຊິຊື້ປະກັນໄພໄດ້ຢູ່ໃສ ລະ ?

👧 : ບໍ່ຍາກ ! ຊື້ຫຼື ຕໍ່ສັນຍາປະກັນໄພ ໄດ້ທີ່ ໜ່ວຍບໍລິການລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ ປະກັນໄພ ຂອງ LVI ໄດ້ທົ່ວປະເທດ ຫຼື ໂທຫາເພີ່ນກໍ່ຈະມາ             ບໍລິການເຖິງທີ່ໂລດ. ໂທຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ ທີ:  020 23344666, 99938688, 98717666