ໜ້າທຳອິດ > ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າປະມູນ

 ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າປະມູນ 

    ບໍລິສັດ ຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນ ໄພລາວ -ຫວຽດ ຈໍາກັດ ຂໍເຊີນ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ, ພະນັກງານ, ທະຫານ ແລະ ຕໍາຫຼວດ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ປະມູນດິນ ຂອງບໍລິສັດເຊີ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

   ໄລຍະລົງທະບຽນປະມູນດິນ: 05 -31 /07/2018

 ໃບຕາດິນຂອບທອງ, ເນື້ອທີ່ດິນທັງໝົດ 1,135 ຕາແມັດ , ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ໜອງແວງ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເປັນດິນ ກະສິກໍາ (ດິນນາ) ເໝາະແກ່ການເຮັດກະສິກໍາ ຫລືຊື້ໄວ້ເພື່ອຂາຍຕໍ່ກິນກໍາໄລໃນອະນາຄົດ,ອະນະຄົດເຂັດດັ່ງກ່າວຈະຖືກການພັດທະນາໃຫ້ເປັນເຂດແຫລ່ງທອງທ່ຽວ ຕະຫລາດນໍ້າ.
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນປະມູນ : 55,000,000 ກີບ  (ຫ້າສິບຫ້າລ້ານກີບ)
ເງິນມັດຈໍາໃນການປະມູນແມ່ນ 1,600,000 ກີບ( ນື່ງລ້ານຫົກແສນກີບ), ເງິນດັ່ງກ່າວຖ້າປະມູນບໍ່ໄດ້ແມ່ນຈະສົ່ງຄືນ.

   ໝາຍເຫດ: ບຸກຄົນ ຫລື ນິຕີບຸກຄົນໃດຫາກປະມູນໄດ້ແລ້ວແຕ່ສະຫລະສິດບໍ່ມີເຈດຈໍານົງເອົາດິນເງິນທີ່ມັດຈໍາ ຈໍານວນ 1,600,000 ກີບ ຖືວ່າສະຫລະສິດ ທາງບໍລິສັດຈະບໍ່ສົ່ງຄືນ.

 

 

   ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ສາມາດມາເອົາແບບຟອມປະມູນໄດ້ທີ່ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນ ໄພລາວ -ຫວຽດ ຈໍາກັດ, ຊັ້ນ 03 ຕຶກທະນະຄານລາວ -ຫວຽດ, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫລື ສາມາດດາວໂລດໄດ້ທີ່

 

ເບີໂທຕິດຕໍ່
   021 264972 -5, 020 99606869