ໜ້າທຳອິດ > ການຮັບສະໝັກ

  

 ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ 


 ບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພ ລາວ-ຫວຽດ ຈຳກັດ (LVI) , ໄດ້ຮັບກັນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (BCEL) ແລະ ບໍລິສັດປະກັນໄພ ທະນາຄານລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາຫວຽດນາມ (BIC), ເນື່ອງຈາກບໍລິສັດໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການຮັບບຸກຄະລາກອນໃໝ່ ເພື່ອມາເຮັດວຽກຍາວນານ ແລະ ໝັ້ນຄົງໃນແຕ່ລະຕຳແໜ່ງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 
1. ພະນັກງານແກ້ໄຂຄະດີຫຼາຍຕໍາແໜ່ງປະຈໍາສໍານັກງານໃຫຍ່ 

  ເພດຊາຍ: ອາຍຸບໍ່ເກີນ 30 ປີ
 ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ.
ເງື່ອນໄຂສະໝັກ:
 ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພີມເຕີ້ເປັນຢ່າງດີ 
 ມີຄວາມມັກຮັກວຽກງານ, ສາມາດ ເຮັດວຽກຕອນກາງຄືນໄດ້, ມີມະນຸດສຳພັນດີ,ມີຄວາມ
ອົດທົນແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃນວຽກງານ.
 ຖ້າ ມີປະສົບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານແກ້ໄຂຄະດີມາກ່ອນ, ຮູ້ພາສາຫວຽດນາມ , ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຈີນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈກະລຸນາມາພົວພັນເອົາແບບຟອມສະໝັກ ໄດ້ທີ່: ເຄົ້າເຕີ ຊັ້ນ 03, ບໍລິສັດ ຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພ ລາວ-ຫວຽດ ຈຳກັດ (LVI), ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່: ເຮືອນເລກທີ 44, ອາຄານທະນາຄານ ລາວ-ຫວຽດ, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ.ຫັດສະດີ, ມ.ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

 

 ໂທລະສັບ: 021 264972-5
 Web : www.laovietinsurance.com
 Email: letan_LVI@laovietinsurance.com

 

 ເລີມແຕ່ 06/12/2017-30/12/2017

                                      

 

 

ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກ